• Basiscursus Reanimatie en AED
    Lesplaats: Antwerpen
    Data:
  • Basiscursus Eerste hulp
    Lesplaats: Antwerpen
    Data:

Om dat we praktijkgericht willen werken moeten we de groepen beperken tot 12 deelnemers.
Opleidingen worden afgestemd op uw organisatie en de sector waarin u zich bevindt.
Elke deelnemer ontvangt de powerpoint op USB-stick.
Het tijdstip en de locatie van de opleidingen gebeurt in samenspraak met de klant (enkel opleidingen Op Maat)
Voor elke opleiding wordt er een “certificate of attendance” afgeleverd.

Voor de opleiding “Bedrijfshulpverlener” ontvangt u een officieel attest conform de reglementering van het KB van 15 december 2010.